ProjektA?elite pozitivne promjene u vaA?oj okolini? UoA?avate prostor za provedbu kvalitetne volonterske akcije? Prijavite svoju ustanovu, udrugu, A?upu, zajednicu i sudjelujte u projektu "72 sata bez kompromisa". S vama A�emo dogovoriti i organizirati volontersku akciju koja A�e odgovoriti na potrebe vaA?e sredine. Pred vama je prijavnica. Molimo vas da ju ispunite A?to detaljnije kako bismo dobili uvid u vaA?e potrebe i na adekvatan naA?in odgovorili na njih.

*Obavezno
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  To je obavezno pitanje
  Nikada ne šaljite zaporke putem Google obrazaca.