Saznaj moju priču

U sklopu volonterskog projekta „72 sata bez kompromisa“, u Zagrebu će se održati socijalna akcija „Saznaj moju priču 2“ 14. listopada 2017. u Domu za starije i nemoćne sestara Kćeri Milosrđa, Šestinski vrh 3. Akcija uključuje rad volontera i dječjeg zbora sa starijim osobama.

Zajedno će s korisnicama Doma za starije i nemoćne sestara Kćeri Milosrđa izrađivati plakat o životnim pričama korisnica. Zalijepit će njihovu fotografiju na hamer papir i ispod napisati njihovu životnu priču. Potom će svoje korisnice predstaviti drugima kao da su oni ta osoba, na kraju predstavljanja te osobe tek kažu ime i prezime osobe i odu do korisnice. I ovom će akcijom mladi pokazati kako se zajedničkim snagama može na bolje promijeniti okruženje u kojem živimo. Izgradi i ti sebe dobrim djelima! Hoćeš li?